Vyjádření občanů - dopisy pro paní poslankyni Ing. Pavlínu Nytrovou

 
PETICE  PROTI  ADOPCI  DĚTÍ  REGISTROVANÝMI  PÁRY
 
Ze srdce bychom chtěli poděkovat těm 202 z vás, kteří jste petici podepsali, protože je v souladu s vaším přesvědčením a učením Římskokatolické církve. Vy už tento článek dál číst nemusíte. Je totiž určen těm z vás, kteří jste nepodepsali a argumentovali jste láskou k bližnímu a tolerancí.  
Celá Evropa (zvláště západní) a USA pomalu dojíždí na bezbřehou toleranci všeho možného zvráceného a na totální rozklad morálky. Evropa je duchovně prázdná. Škoda, že se nedokážeme poučit z rozpadu Římské říše, i když to bylo už hodně dávno. Římskou říši totiž nerozvrátila pouze ekonomická a vojenská krize, ale především krize morální.  
Tolerance ano, ale ne úplně všeho a za každou cenu. Toto tvrzení rozhodně není v protikladu k respektu a lásce k druhým lidem, což jsou jedny z nejdůležitějších hodnot. V Bibli stojí, že Ježíš miluje hříšníka, ale nenávidí hřích. A všichni známe situaci, kdy nevybíravým způsobem vyhnal kupce z chrámu. 
Petice rozhodně nepodněcuje žádnou nenávist. Je zvláštní, že ji podepíše spousta nevěřících lidí, kteří řeknou, že adopce dětí registrovanými páry je proti zdravému rozumu a věřící lidé s tím mají problém. Vážím si těch gayů a lesbiček, kteří sami uznají, že pro dítě by určitě nebylo dobré vyrůstat v takové „rodině“ a starají se třeba o pejska. 
Problémem není jen adopce dětí registrovanými páry, ale protože všechno souvisí se vším, objevuje se v této souvislosti spousta dalších etických problémů, ke kterým bychom jako křesťané měli zaujmout jednoznačné stanovisko. Např. umělé oplodnění lesbických žen spermatem anonymních dárců a s tím související riziko incestu, kdy se potom mohou do sebe zamilovat nevlastní sourozenci. Toto riziko není úplně zanedbatelné, když si uvědomíme, že např. v USA v jednom okrese má jeden anonymní dárce už přes 100 dětí. Vyvstává také závažná otázka, co dělat s nepotřebnými embryi, která nejsou použita při umělém oplození.  Narůstá také počet lidí, kteří si nedovedou vybrat, jestli jsou muž nebo žena a hrdě píšou do kolonky pohlaví „N“ (neurčité). Před takovými 20 lety by těmto lidem byla doporučena léčba minimálně ve formě psychoterapie, nyní se prezentují jako vzory hodné k následování. 
Všichni se ohánějí lidskými právy, ale kde jsou práva dětí v registrovaných svazcích na otce a na matku? Otec se v lesbickém páru degraduje na pouhý biologický materiál. Myslím, že takhle to Bůh určitě nechce. Koneckonců i jedno z Jeho přikázání zní „Cti otce svého a matku svou“ a ne cti otce svého a otce svého nebo matku svou a matku svou nebo rodiče 1 a rodiče 2.  
Přičiňme se o to, aby v naší zemi zvítězil zdravý rozum a křesťanská morálka nad stále silnější a agresivnější celoevropskou lesbickou, homosexuální, bisexuální a transsexuální (LGBT) lobby, která má obrovskou politickou a ekonomickou moc a tudíž si kupuje média a účinně ovlivňuje veřejné mínění ve svůj prospěch. Mnozí si jistě pamatujete na přijetí zákona o registrovaném partnerství v naší zemi, o němž tehdy tato lobby prohlašovala, že je to jejich poslední požadavek a v žádném případě nikdy nebudou chtít adoptovat děti. Vidíte sami, uplynulo pár let a je to tady. Zbývá ještě uzákonit sňatky lidí se zvířaty, se zemřelými, s dětmi, případně sám se sebou nebo s více lidmi. Jestli si myslíte, že je to extremismus, pak pozor, to bylo registrované partnerství před několika desetiletími taky a dnes se nad ním málokdo pozastavuje.      
 
Manželé Jana a Jiří Prchalovi

 

DALŠÍ NÁZORY OBČANŮ ...