GENDER IDEOLOGIE

 
 
Německá socioložka Gabriele Kuby popisuje všeobecně šíři a hlavní rysy GENDER IDEOLOGIE.
 
 
 
 
 
Přednáška Gabriele Kuby v Bratislavě 17.11.2012 na téma: GENDER IDEOLOGIE. 
Německá socioložka Gabriele Kuby popisuje detailně historické etapy a počátky vzniku GENDERu. 
 
 
Mgr. Tony Anatrella, SI - mezinárodně známy psychoanalytik, odborník na sociální psychiatrii, docent na svobodných Fakultách filozofie a psychologie v Paříži a na Kolegiu - Collège des Bernardins. Svoji nejnovější knihu Teorie „gender“ a původ homosexuality napsal Anatrella právě s cílem upozornit na existenční a společenské důsledky této teorie.
 
Doktor John William Money, americký psycholog a sexuolog, průkopník gender ideologie. Roku 1975 publikoval jako úspěšný případ John/Joan – jednalo se o řešení případu chlapce a jeho převychováním v dívku (ženu). V roce 1997 byl obviněn ze zatajování fatálního neúspěchu tohoto pokusu.
 
 
 
Někdejší poslanec Slovenské republiky a nynější europoslanec Branislav Škripek se vyjadřuje k tématu gender.

 

 

Olomoucký arcibiskup Jan Graubner napsal u příležitosti závěru Roku rodiny pastýřský list, v němž povzbuzuje rodiny a pojmenovává hlavní překážky, kterým v dnešní společnost čelí.