Braňme práva nevinných dětí, neexperimentujme na bezbranných, ale naopak usilujme o zajištění jejich důstojné budoucnosti...

 

 
Dnes víc, než kdy jindy, je třeba vytvářet stabilní rodinné zázemí a usilovat o řešení problémů, s nimiž se dnešní rodiny potýkají.
 
Uznávám lidskou důstojnost všech, ale nutně odmítám uměle měnit zákony přirozenosti a přírody, podle naší libovůle. Pouze spojení muže a ženy otevírá cestu k nové naději, kterou nazýváme ČLOVĚK. To, samo o sobě, je mimořádný zázrak, který od nepaměti určoval lidstvo a otevíral cestu pro budoucí generace. Proto se, z hlediska přirozeného řádu věcí, mohou stát skutečnými rodiči pouze muž a žena.
 
Muž a žena jsou biologicky odlišní ve své stavbě těla a mají odlišné biologické funkce i emocionální projevy. Žena je tvůrkyní tepla domova a muž je ochráncem ženy a rodiny jako takové. Žena je srdcem a muž hlavou. Jsem si jista, že základem společnosti je spořádaná, dobře fungující a pevná rodina. Naším úkolem je usilovat o vytvoření takových podmínek, aby se naše rodiny staly pevným pilířem společnosti a celého národa. Cílem není odhodit tento osvědčený model, jestliže snad i v některých aspektech selže, a hledat jiný – alternativní model, ale naopak s láskou a úctou podat našim rodinám pomocnou ruku a snažit se učinit vše proto, aby překonaly krizi, kterou prochází. Dobře fungující rodina, jež tvoří jeden muž a jedna žena, je skutečnou budoucností pro každý národ. Naopak ničení tohoto modelu povede v konečném důsledku i k samotnému zničení celého národa.
 
Proto nesouhlasím s připravovanou novelou zákona o registrovaném partnerství, která by měla umožnit homosexuálním párům adopci. Jsem přesvědčena o tom, že otcem je vždy muž a matkou žena, ne registrovaní partneři. Novými alternativními variantami zpochybňujeme staletí osvědčený a fungující model rodiny. Proto podporuji petici proti této novele. Chci zdůraznit, že tato petice není namířena proti homosexuálům. Je namířena proti absurdnímu uzákonění adopce těmito páry. Jak mnozí víte, homosexuální lobby usilovala postupnými plíživými kroky, nejdříve o registrované partnerství, v nynější době o adopci, a proto je nutné se ptát, co nás čeká příště? Jsem přesvědčena že, po zkušenostech z jiných zemí, bude následovat apel na uzákonění homosexuálního manželství, a s tím související i zrušení pojmů „otec“ a „matka“, jež by měly být nahrazeny pojmy „rodič (1)“, „rodič (2)“. Proto je nutné si položit otázku, budeme stejně důvěřiví, jako poslanci v roce 2006, nebo se raději poučíme z této chyby, a naopak se staneme prozíravými a moudrými. Pokud ne, tak příště již může být příliš pozdě něco napravovat, podobně jako dnes je velmi nepravděpodobné, že by byl zrušen zákon o registrovaném partnerství.
 
Uvědomuji si především to, že je nutné chránit zájmy těch, kteří se sami bránit nemohou – práva nevinných dětí. Je naší povinností usilovat o vytvoření těch nejlepších a stabilních podmínek pro výchovu dítěte a ne utvářet jiné alternativy, které nikdy nemohou nahradit základní model rodiny. Vytvářením těchto alternativ neuváženě experimentujeme na bezbranných dětech, a tím zároveň zpochybňujeme to, co po staletí dávalo skutečný smysl a životodárný impulz naší civilizaci – RODINU, kterou tvoří pouze muž a žena.
 
Tento model je třeba mít v úctě a chránit jej, aby zůstal i nadále pevným pilířem naší společnosti.
 
Mějte namysli, že budoucnost dětí a národa je i ve Vašich rukou.
 
S pozdravem a úctou,
 
poslankyně Parlamentu ČR,
Ing. Pavlína Nytrová